-Parkimine Nõmmel | Foto: Veronika Nuter

Nõmmeka südamevalu: sport, maanteed, parkimine…

Nõmme Leht nr.01/Probleem

Ülipopulaarne Facebooki grupp Nõmmekad, millel on üle 14 000 jälgija, valutab iga päev südant Nõmme elu üle. Teeme põletavamatest teemadest lühikokkuvõtte.

Nõmme discgolf suletakse

Mõned aastad tagasi jõudis Eestisse, ja ka Nõmmele, kiiresti populaarsust kogunud spordiala discgolf ehk taldrikugolf, mis suunas metsaradadele nii mõnegi liialt kaua arvuti taha istuma jäänud noore ja ka vaheldust otsiva täiskasvanu. Nõmme oli esimene koht Tallinnas, kuhu rajati kümne korviga discgolfi püsirada. Tegemist on huvitava, suhteliselt lihtsa ja kaasakiskuva spordiga, mida saab looduses harrastada igaüks.

Taldrikugolf näeb ette lendavat taldrikut meenutavate ketaste loopimist spetsiaalsesse korvi ja üldjuhul mängitaksegi seda metsa vahel. Sellest tulenevalt on tekkinud lahkhelid nö metsakaitsjate ja spordiharrastajate vahel. Esimesed leiavad, et kettad lõhuvad puid ja üldse on sellise spordiala harrastamine metsa vahel ohtlik teistele seal liikuvatele inimestele. Sportlased aga seevastu hindavad discgolfi kasutegurit suuremaks puude laastamisest, sest spordiala on toonud värskesse õhku palju just neid, kel muidu metsa asja polnud ja jõuavad sinna nüüd uue tegevuse valguses jõuavad tihemini.

Harrastajate kahjuks suletakse aga järgmise aasta kevadel Tallinna Keskkonnaameti otsusega Nõmme discgolfi rada ja nõmmekad peavad hakkama mängimas käima kaugemal.

Läbimatu Pärnu maantee

Nõmmekatele on aastaid peavalu valmistanud Pärnu maantee lõik Nõmme keskusest Järve keskuseni, millest pool tehti korda kaks aastat tagasi, ent teine pool on endiselt jalakäijatele läbimatu, samuti ka ohtlik suures liiklusvoos. Nõmme linnaosavanema Grete Šillise sõnul on ta probleemist teadlik ja kogenud ka ise jalakäijana, kui keeruline on seal sügiseti ja talviti liigelda. “Tegemist on suuremahulise tööga, kus lisaks asfaltkatte uuendamisele, on vaja välja ehitada ka sadeveekanalisatsioon. Esimesena uuendatakse koos Nõmme keskusega sellest raudtee ülesõiduni kulgev Pärnu maantee lõik. Nõmme ülesõidu ja Kõrge tänava lõik jääb viimaseks,” avaldab Šillis plaane. Millal aga töö pihta hakkab, seda Šillis lubada ei oska. “Linnavalitsuse seisukohalt on Pärnu maantee rekonstrueerimine olulise tähtsusega, millega tuleks esimesel võimalusel alustada.”

Parkimine Nõmme keskuses

Nõmme keskuse ümber toimib omaalgatuslik liikluskorraldus. Igapäevaselt avaneb Jaama tänava ja Pärnu maantee ning Kõvera tänava ristmiku juures vaatepilt, kus autod on pargitud kõnniteele. Inimesed on olnud tunnistajaks olukorrale, kus kõnnitee on hõivatud autode poolt, aga vabu parkimiskohti leidub nii teisel pool Pärnu maanteed kui ka pritsimaja taga. Juhtide liiklusmärkide eiramine on viinud olukorrani, kus jalakäijad ja ratturid peavad teed ületama sõidutee kaudu. Igapäevaseks vaatepildiks on kujunenud autode vahel ohtlikult pisiperedega põiklevad emad ja isad, seades nõnda ohtu nii enda kui ka laste elu.

Lisaks jalakäijatele ei ole ka lähedal asuvate majade elanike olukord kiita. Pidevalt on majade väravate ette pargitud autod ja nahaalselt eiratakse keelavaid liiklusmärke ning kohale on kutsutud munitsipaalpolitseid. Blokeeritud väljapääsuga majade elanike arvates ei vabanda värava ette parkimist ei lasteaeda lapsele järele minek ega ka kiire viieminutiline poeskäik.

Omapoolsed kommentaarid on lisanud ka autojuhid, kes on hädas parkimiskohtade leidmise ja ka kõnniteel liiklevate jalakäijatega. Ollakse arvamusel, et Nõmmel ei ole autodele piisavalt parkimiskohti. Autosid tekib pidevalt juurde ja Nõmme liikluskorraldust ei ole oludele vastavalt korrigeeritud.

Tekst: Merlin Stamm ja Liisbeth Lind

Lisa kommentaar

Your email address will not be published.

*